We wtorek 7 sierpnia 2018 r. została podpisana umowa na dofinansowanie budowy parkingu Parkuj i Jedź w Otrębusach. Gmina Brwinów pozyskała ponad 720 tys. zł.

Województwo Mazowieckie przekazuje kolejne środki dla samorządów na budowę parkingów Parkuj i Jedź. W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego, oraz przedstawiciele pięciu gmin podpisali umowy o dofinansowanie. Gminę Brwinów reprezentowali burmistrz Arkadiusz Kosiński oraz skarbnik Elżbieta Dolota.
W ramach projektu „Budowa parkingu Parkuj i Jedź w Otrębusach" przewidziane są 42 miejsca postojowe dla samochodów osobowych, w tym 2 miejsca przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami, oraz zadaszone miejsca na 22 rowery. Aby ułatwić poruszanie się na terenie parkingu, zaplanowana została droga manewrowa zakończona okrągłym placem manewrowym połączonym zjazdem z ul. Natalińską oraz ciąg pieszo-rowerowy. Przewidziano również parkingowy system kontroli dostępu, monitoring, oświetlenie, a także ustawienie przenośnej toalety oraz koszy na śmieci. W rejonie parkingu na wysokości drogi wojewódzkiej powstanie przejście dla pieszych wraz z przejazdem dla rowerów.
Realizowana inwestycja będzie stanowić pierwszą część parkingu, bowiem gmina Brwinów nabyła w sąsiedztwie torów WKD nieruchomość, dla której obecnie procedowana jest zmiana planu miejscowego. Plan był już wyłożony do publicznego wglądu i do końca września powinien trafić pod obrady Rady Miejskiej. Przyjęcie planu pozwoli gminie Brwinów na wybudowanie kolejnych 30 miejsc parkingowych.
W tym roku zostanie opracowana dokumentacja projektowa. Prace związane z budową parkingu mają rozpocząć się i zakończyć w 2019 roku.
Gmina Brwinów otrzymała na budowę parkingu 723 120,98 zł unijnego wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego WM 2014–2020 w ramach konkursu z Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza”. Kwota dofinansowania stanowi 80% kosztów kwalifikowalnych projektu. Całkowita wartość projektu wynosi 1 119 334,65 zł.

04
01
03