Gmina Brwinów poszukuje partnera do projektu „Smart future in Brwinów”. Nabór trwa do 16 sierpnia 2018 r.

Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie, realizacja i promocja projektu z zaangażowaniem społeczności lokalnej. Projekt „Smart future in Brwinów” obejmuje m.in. systemy zarządzania i monitorowania ruchu kołowego i pieszego, inteligentne rozwiązania z wykorzystaniem roweru miejskiego, inteligentne sieci zarządzające oświetleniem ulicznym.

 

Rolą partnera jest wniesienie do projektu zasobów ludzkich, organizacyjnych, technicznych oraz finansowych w zakresie odpowiadającym celowi partnerstwa i projektu. Partnerem w projekcie może zostać uczelnia, jednostka badawczo-rozwojowa lub organizacja pozarządowa.

 

Nabór trwa do 16 sierpnia 2018 r. Pełną treść ogłoszenia można znaleźć na stronie: www.bip.brwinow.pl.

 

Link