Na sesji Rady Miejskiej 18 czerwca 2018 r. radni uchwalili zasady sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych oraz maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż alkoholu w gminie Brwinów. Jest to związane z nowelizacją ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.


Od 9 marca 2018 r. zaczęła obowiązywać nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Dzięki niej samorządy mogą wprowadzić zakaz handlu alkoholem od godz. 22 do 6 we wszystkich punktach handlowych. Zakaz ten nie obejmuje punktów gastronomicznych, w których alkohol jest spożywany na miejscu. Zgodnie z ustawą gminy mają obowiązek ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż alkoholu, a nie jak dotychczas limitu punktów sprzedaży.
Od 4 sierpnia 2018 r. na terenie gminy Brwinów w godzinach między 22 a 6 będzie obowiązywał zakaz sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 4,5% – oprócz piwa – przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Wyjątkiem jest sołectwo Kotowice, gdzie te ograniczenia nie będą obowiązywać.
Radni uchwalili też zasady lokalizacji miejsc sprzedaży napojów alkoholowych. Muszą być one położone w odległości co najmniej 50 m od szkoły, przedszkola, kościoła, cmentarza i przystanku kolejowego, a punkt podawania napojów alkoholowych w odległości co najmniej 80 m od tych obiektów. Jeżeli miejsca sprzedaży i podawania napojów są wyposażone w monitoring i są otwarte do godz. 21, odległości m.in. od placówek oświatowych wynoszą kolejno 20 m i 50 m.
Zakaz spożywania alkoholu i piwa obowiązuje w miejscach publicznych. Wyjątkiem są festyny, dożynki, imprezy kulturalne, wesela i jubileusze na terenie wymienionych w ustawie miejsc publicznych, m.in. w parku miejskim w Brwinowie, na terenie strażnic OSP czy na terenie stadionu miejskiego w Brwinowie.
Na terenie całej gminy Brwinów maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż piwa i napojów alkoholowych, które można spożywać poza miejscem sprzedaży, wynosi 50. A maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które można spożywać w miejscu sprzedaży, wynosi 16.
Ograniczenia sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych mają zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców.