ospmural2Komisja konkursowa powołana do oceny projektów muralu na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej wybrała pracę Piotra Topczyłko.

Mural ma powstać na wyremontowanej elewacji budynku OSP w Brwinowie przy ul. Pszczelińskiej. Trwa postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy remontu. Po jego zakończeniu na budynku powstanie mural o tematyce strażackiej. Na ogłoszony przez gminę Brwinów konkurs wpłynęło 15 prac. Komisja konkursowa w skład której weszli m.in. wykładowcy warszawskiej ASP oraz przedstawiciele brwinowskiej OSP jednogłośnie wskazała pracę Piotra Topczyłko.

Wszystkie złożone prace będzie można obejrzeć w Dworku Zagroda (ul. Grodziska 57) podczas wystawy zaplanowanej na 15 sierpnia 2018 r. w godzinach popołudniowych.

ospmural2
ospmural