Ponad 362 tys. zł dodatkowych środków trafi do Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brwinowie na działania świetlic socjoterapeutycznych. Zostanie poszerzona oferta dodatkowych zajęć oraz powstanie nowa świetlica podwórkowa we wsi Moszna.

Umowę na dofinansowanie między Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych a Gminą Brwinów podpisano 17 lipca 2018 r. Gminę Brwinów reprezentowali Jerzy Wysocki zastępca burmistrza gminy Brwinów oraz Elżbieta Dolota, skarbnik. Wartość projektu to 392.450,00 zł. Kwota dofinansowania wynosi 362.950,00 zł, z czego 313.960,00 zł pochodzi z funduszy Unii Europejskiej oraz 48.990,00 zł z budżetu państwa.

Złożony przez gminę Brwinów projekt analizowany przez niezależnych członków komisji został bardzo wysoko oceniony. Dwuletni projekt zakłada rozszerzenie oferty działających już 4 świetlic na terenie gminy Brwinów (dwóch w Brwinowie oraz w Żółwinie i Otrębusach) oraz utworzenie nowej świetlicy podwórkowej we wsi Moszna dla 14 dzieci.

W ramach realizacji projektu zaplanowano szereg działań stymulujących wszechstronny rozwój, rozwijających zainteresowania i uzdolnienia dzieci, treningi rozwijające kompetencje społeczne, wyrównujące szanse edukacyjne czy kształtujące umiejętność uczenia się: robotyka, kurs języka angielskiego, wycieczka do edukacyjnej sali zabaw Klockownia, spektakle i warsztaty teatralne oraz radiowe. Obecna przy podpisywaniu umowy Agnieszka Olejniczak, kierownik Działu Wspierania Rodziny w Brwinowie, podkreśliła, że do tej pory nie było tak szerokiej oferty zajęć. Z jednej strony przewidziano dla dzieci ze świetlic dodatkowe zajęcia wyrównujące, a z drugiej strony program dla dzieci uzdolnionych„Obudź w sobie geniusza”. To pomoże naszym podopiecznym lepiej funkcjonować na co dzień w szkole – dodaje Agnieszka Olejniczak.

Do realizacji projektu zostaną zatrudnieni dodatkowi specjaliści: psychologowie, pedagodzy i nauczyciele. Nabór uczestników oraz rozpoczęcie zajęć zaplanowano na początek września.