Gmina Brwinów ogłosiła przetargi na zagospodarowanie zieleni parku miejskiego oraz budowę murków i ogrodzeń z gabionów.

 W ramach projektu „Kolejny etap rewitalizacji parku miejskiego w Brwinowie – zagospodarowanie terenów zieleni” ma powstać ogród botaniczny w systemie zaprojektuj i buduj. Wykonawca będzie miał za zadanie sporządzenie projektu budowlano-wykonawczego obejmującego uporządkowanie istniejącej zieleni  oraz urządzenie nowej, wprowadzenie nasadzeń drzew, krzewów, pnączy, bylin i traw, założenie trawników i roboty pielęgnacyjne, stworzenie systemu oświetlenia oraz monitoringu. Oferty na te prace można składać do 19 lipca do godz. 13. Zgodnie z warunkami zamówienia dokumentacja ma być gotowa do 27 listopada, natomiast prace w parku będą prowadzone w 2019 i 2020 roku.

 

Wcześniej pojawią się murki i ogrodzenia z gabionów – ażurowych konstrukcji z prętów i siatki wypełnionych kamieniami, które są coraz częściej wykorzystywane w przestrzeni miejskiej. Będą stanowiły uzupełnienie elementów małej architektury. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków zatwierdził takie rozwiązanie dla brwinowskiego parku. Murki będą spełniać funkcję blokowania możliwości niekontrolowanego pozostawiania pojazdów na terenie parku poza miejscami do tego przewidzianymi, a ogrodzenie będzie stanowiło element ogrodzenia parku – będą to odcinki o różnej długości przeplatane ogrodzeniami z paneli ażurowych. Ma powstać ponad 140 m odcinków murków z koszy gabionowych wypełnionych kamieniem z siedziskami z desek, a także ogrodzenie z koszy gabionowych o łącznej długości blisko 110 m.  Oferty na te prace można składać do 20 lipca do godz. 13. Termin wykonania prac to 15 października 2018 r.

 

Projekt „Kolejny etap rewitalizacji parku miejskiego w Brwinowie – zagospodarowanie terenów zieleni” będzie realizowany w latach 2018-2021. Na jego realizację gmina Brwinów otrzymała dofinansowanie w wysokości 2 140 229,65 zł (co stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych) ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.