Do 19 lipca 2018 r. do godz. 15.00 przyjmowane są wnioski w konkursie dotacyjnym skierowanym do młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. W ramach programu można ubiegać się o środki  w wysokości do 5 tys. zł.

Celem Programu jest zwiększenie zaangażowania obywateli w życie publiczne, szczególnie w małych społecznościach lokalnych, ale też małych wspólnot w dużych miastach, które mają ograniczony dostęp do zasobów materialnych, wiedzy czy innowacji. Wnioski konkursowe przyjmowane są wyłącznie poprzez generator.

FIO Mazowsze Lokalnie jest programem wsparcia dla młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych i samopomocowych działających na terenie województwa mazowieckiego. Powstał z inicjatywy trzech organizacji pozarządowych: Fundacji Fundusz Współpracy, Stowarzyszenia Europa i My oraz Stowarzyszenia Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS.

Środki przeznaczone na mikrodotacje w 2018 r. wynoszą 261 tys. zł. Przekazywaną są w postaci mikrodotacji w wysokości od 1,5 tys. do 5 tys. złotych dla organizacji i grup wyłonionych w trybie otwartego konkursu.

Więcej informacji:

http://mazowszelokalnie.pl

plakatFIO