Brwinowskie koło Towarzystwa Opieki nad Zabytkami zaprasza w kolejne niedziele lipca i sierpnia na zwiedzanie kaplicy Marylskich. W godz. 11.30-12.30 drzwi zabytku będą otwarte, a członkowie TOnZ opowiedzą o historii rodziny i zakończonej niedawno renowacji obiektu.

 

Kaplica na brwinowskim cmentarzu jest jednym z nielicznych drewnianych sakralnych zabytków na Mazowszu i najstarszym zabytkowym budynkiem w Brwinowie. Zbudowana została prawdopodobnie na przełomie XVIII i XIX w. i pełniła początkowo funkcję kaplicy dworskiej rodziny Marylskich w ich majątku w Książenicach pod Grodziskiem Mazowieckim. W 1857 r. z inicjatywy ówczesnego dziedzica Książenic Eustachego Marylskiego została przeniesiona na teren cmentarza parafialnego jako rodzinna kaplica grobowa. Budynek postawiono na grobie ojca Eustachego – Piotra Marylskiego, oficera Wojska Polskiego z okresu insurekcji kościuszkowskiej i radcy Stanu Księstwa Warszawskiego, zmarłego w 1829 r. 
Pochowani w podziemiach brwinowskiej kaplicy członkowie rodziny upamiętnieni są na epitafiach znajdujących się we wnętrzu.

Dni otwarte kaplicy Marylskich są okazją do bliższego poznania historii rodziny, wśród której znajdziemy i Eustachego – znajomego Fryderyka Chopina, który mieszkał w Warszawie na pensji u rodziców kompozytora, i Antoniego, który niemal całe życie poświęcił na rozbudowę zakładu w Laskach i przez wiele lat był prezesem Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi.

Przeprowadzone w ostatnich latach prace konserwatorskie uratowały kaplicę, w której pod koniec 2014 r. stwierdzono występowanie grzyba na podłodze, w dolnych partiach ścian i na słupach przy wejściu. Dzięki dotacji z budżetu gminy Brwinów możliwe było m.in. odgrzybienie kaplicy, wykonanie wentylacji i opaski żwirowo-kamiennej wokół budynku, a także konserwacja ścian i rekonstrukcja podłogi. W akcję ratowania obiektu zaangażowało się także brwinowskie Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, które od początku współpracowało z parafią, gminą i konserwatorem zabytków. 

Pełniący dyżury w kolejne niedziele członkowie brwinowskiego koła Towarzystwa Opieki nad Zabytkami zapraszają wszystkich zainteresowanych do zwiedzenia kaplicy. Chociaż jest ona niewielka rozmiarami, a obecne wyposażenie jest skromne, to warto jest wysłuchać opowieści o historii oraz zajrzeć do wnętrza zabytku, który na co dzień nie jest udostępniany do zwiedzania. Kaplica Marylskich otwarta będzie w kolejne niedziele lipca i sierpnia w godzinach 11.30-12.30.

02
01
03