brzozaPodczas sesji Rady Miejskiej w Brwinowie, która odbyła się 27 czerwca 2018 r., została nadana nazwa dla drogi wewnętrznej w Owczarni. Nowa ulica będzie nazywać się Pod Brzozami.


Z inicjatywą i propozycją nadania nazwy drodze zwykle występują sami mieszkańcy lub właściciele działek położonych przy drodze. Tak też było w przypadku Owczarni, gdzie działka nr 363/16 stanowi drogę wewnętrzną prowadzącą od ul. Książenickiej do kolejnych działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe. Nadanie nazwy wprowadzi w przyszłości porządek w numeracji porządkowej nieruchomości przy niej położonych, a także ułatwi ich lokalizację służbom porządkowym i ratunkowym.  Ulica Pod Brzozami wpisuje się w charakter okolicznych nazw ulic. W Owczarni są już ulice Pod Dębami, Pod Jaworem i Pod Sosnami.