Prace wykonywane na przejeździe kolejowym w Parzniewie (w ciągu ulic Przejazdowa – Solidarności) przedłużają się. Wykonawca podał nowy termin przywrócenia ruchu: poniedziałek 9 lipca, godz. 15.