Gmina Brwinów znalazła się wśród 34 samorządów, które uzyskały środki w ramach nowego programu dotacyjnego samorządu województwa mazowieckiego. Umowy na dofinansowanie świetlic w Domaniewie i Owczarni zostały podpisane 25 czerwca 2018 r.

Świetlice wiejskie pełnią rolę małych ośrodków kultury i stwarzają przestrzeń dla integracji mieszkańców. Dzięki pozyskanym środkom zostanie doposażona powstająca świetlica w Domaniewie oraz dofinansowana budowa kotłowni wraz instalacją centralnego ogrzewania w świetlicy w Owczarni. Łączna kwota dofinansowania pochodząca z samorządu Mazowsza to 20.000 zł. Gmina Brwinów pokryje pozostałe koszty realizacji tych zadań w wysokości ponad 42 tys. zł.

Ideą projektu „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” jest zaspokajanie potrzeb sołectw poprzez udzielanie przez województwo mazowieckie wsparcia finansowego gminom, realizującym zadania dla mieszkańców wsi. Umowy na dofinansowanie takich projektów podpisali w Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie przedstawiciele 34 podwarszawskich gmin. Na jeden pomysł można pozyskać 10 tys. zł, przy czym każda gmina mogła złożyć najwyżej dwa wnioski na różne przedsięwzięcia.

– To są najróżniejsze, ale bardzo cenne inicjatywy: mini boiska, place zabaw, siłownie, tereny rekreacyjne, wyposażenie świetlic, nawet zakup strojów ludowych czy namiotów – wyliczał wicemarszałek województwa mazowieckiego Wiesław Raboszuk. Obecny na uroczystym podpisaniu umowy zastępca burmistrza gminy Brwinów Sławomir Walendowski zwrócił uwagę, że świetlice sołeckie są wykorzystywane niemal przez cały dzień. Korzystają nich m.in. mamy z małymi dziećmi oraz seniorzy, są też w nich także zajęcia tematyczne dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców.

 

Zadania „Budowa kotłowni oraz instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku świetlicy w Owczarni” oraz „Zakup wyposażenia do nowo wybudowanej świetlicy wiejskiej w Domaniewie” współfinansowano przy pomocy środków z Województwa Mazowieckiego w ramach  Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.