Wystarczy posiadać Profil Zaufany, aby w ciągu kilku minut zarejestrować narodziny dziecka online. Nowa usługa ruszyła 1 czerwca 2018 r.

Na zarejestrowanie narodzin dziecka rodzice mają 21 dni od dnia wystawienia karty urodzenia. Do tej pory mieli tylko jedną opcję – osobistą wizytę w urzędzie. Teraz rejestracji może dokonać rodzic, który posiada aktualny Profil Zaufany, założony wcześniej poprzez stronę https://pz.gov.pl/pz/index lub bankowość elektroniczną.
UWAGA: REJESTRACJI DZIECKA (online lub osobiście) DOKONUJE SIĘ W URZĘDZIE STANU CYWILNEGO WŁAŚCIWYM ZE WZGLĘDU NA ADRES SZPITALA, W KTÓRYM DZIECKO SIĘ URODZIŁO.
Aby zarejestrować dziecko, należy wejść na stronę www.obywatel.gov.pl i wybrać usługę zgłoszenia narodzin.

Rejestracja w 5 krokach

Krok 1: system poprosi po potwierdzenie, że zgłaszający jest matką/ojcem dziecka

Krok 2: sprawdzenie poprawności swoich danych, wprowadzenie danych drugiego rodzica

Krok 3: wpisanie danych dziecka (m.in. nazwa szpitala, w którym dziecko przyszło na świat, oraz imię dziecka - dobrze, aby było uzgodnione przez oboje rodziców. Ustalenie numeru aktu małżeństwa lub urodzenia (jeśli osoba zgłaszająca nie jest w związku małżeńskim) ułatwi późniejszą weryfikację danych w Urzędzie Stanu Cywilnego).

Krok 4: podanie adresu zameldowania dziecka i wybór sposobu odbioru dokumentów (elektronicznie - skrzynka na ePUAP, osobiście, pocztą tradycyjną)

Krok 5: podgląd wniosku i podpis (Profilem Zaufanym).

Odpis aktu urodzenia wraz z nadanym numerem PESEL i zaświadczeniem o zameldowaniu zostanie przygotowany, w zależności od wybranej opcji, w wersji papierowej lub elektronicznej. Dokumenty będzie można odebrać poprzez skrzynkę na ePUAP, tradycyjną pocztą lub osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego, w którym dziecko zostało zarejestrowane.