18 czerwca 2018 r. gmina Brwinów wraz z Warszawą oraz sąsiadującymi ze stolicą powiatami i gminami podpisała deklarację współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Obszaru Metropolitalnego Warszawy.

Od 2014 r. metropolia warszawska działa na podstawie porozumienia dotyczącego realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) i obejmuje swoim zasięgiem 40 samorządów. W oparciu o porozumienie są realizowane m.in. inwestycje poszerzające metropolitalny system tras rowerowych oraz parkingów P+R czy działania edukacyjne. Gmina Brwinów prowadzi już kilka projektów z tego obszaru, m.in. „Rozwój systemu dróg rowerowych na terenie gminy Brwinów”,  „Wiedza moją potrzebą”, „Wsparcie dla przedszkoli w Brwinowie” i „Ścieżka edukacyjno-zawodowa”. Urząd korzystać też będzie z e-Archiwum, projektu dotyczącego digitalizacji dokumentów.

„Wielostronna deklaracja współpracy gmin i powiatów Obszaru Metropolitalnego Warszawy w  zakresie współpracy na rzecz włączającego i zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Obszaru Metropolitalnego Warszawy” podpisana przez samorządy 18 czerwca poszerza terytorialnie oraz tematycznie współpracę między gminami i powiatami. Dzięki niej będzie możliwe wypracowanie spójnego stanowiska w negocjacjach budżetu unijnego po 2020 roku, który będzie uwzględniał nowy podział województwa mazowieckiego na dwie jednostki statystyczne: region warszawski stołeczny, który obejmuje Warszawę i dziewięć powiatów, oraz mazowiecki regionalny, który obejmuje pozostałą część województwa mazowieckiego. Podział ten będzie podstawą do przyznawana funduszy europejskich zgodnie z nowymi  wytycznymi – większe środki finansowe trafią do biedniejszych obszarów, znajdujących się poza regionem warszawskim stołecznym, do którego należy gmina Brwinów.

W pierwszej połowie 2018 r. zastępca burmistrza Sławomir Walendowski wraz z samorządowcami z 62 gmin i powiatów wziął udział w warsztatach strategicznych, które miały posłużyć do przygotowania określającego wspólne kierunki działań dla metropolii w nowych granicach terytorialnych. Uczestnicy dyskutowali m.in. o infrastrukturze, ochronie środowiska, czasie wolnym, transporcie publicznym i usługach społecznych. Obecnie trwają prace nad zebranym materiałem badawczym.

Deklaracja podpisana 18 czerwca br. jest ważnym krokiem we współpracy samorządowców z Warszawy i sąsiadujących z nią gmin przy pozyskiwaniu i wykorzystywaniu funduszy unijnych. Na spotkaniu był obecny marszałek Adam Struzik, który zadeklarował, że samorząd województwa aktywnie włączy się w kształtowanie polityki miejskiej w obrębie metropolii w sytuacji, gdy wskaźnik PKB na mieszkańca regionu warszawskiego jest na poziomie 150 proc. średniej unijnej, a w pozostałej części Mazowsza osiąga zaledwie 60 proc. średniej unijnej. – Dzisiejsze podpisanie deklaracji o współpracy jest wyrażeniem woli współpracy w tej nowej rzeczywistości – podkreślił marszałek Adam Struzik.

Zdjęcie: Urząd Miasta St. Warszawy