Burmistrz gminy Brwinów Arkadiusz Kosiński otrzymał absolutorium z wykonania budżetu gminy Brwinów 2017. Finanse gminy pozytywnie oceniła Rada Miejska w Brwinowie, a wcześniej – Regionalna Izba Obrachunkowa.

Głosowanie nad udzieleniem absolutorium było jednym z najważniejszych punktów obrad podczas sesji Rady Miejskiej w Brwinowie, która odbyła się 18 czerwca 2018 r. Radni wyrazili w nim swoją opinię na temat działań burmistrza związanych z wykonaniem budżetu w 2017 r. Burmistrz Arkadiusz Kosiński przygotował prezentację, pokazującą zwiększające się dochody gminy Brwinów oraz wysoki stopień wykonania budżetu, w tym zadań inwestycyjnych, wśród których zostały zrealizowane w ubiegłym roku m.in. tak duże przedsięwzięcia jak  budowa hali sportowej w Brwinowie i obwodnicy wsi Moszna.

Za udzieleniem absolutorium opowiedziało się 15 radnych (Wioletta Badurek, Zbigniew Bartosik, Aldona Górniak, Tomasz Korcz, Małgorzata Kucharska, Zbigniew Kurządkowski, Edyta Lenart, Grzegorz Matysiak, Adrianna Olczak, Katarzyna Piątek, Sławomir Rakowiecki, Firmin Słojewski, Maciej Szmyt, Marek Winiarski, Rafał Wysocki). Przeciwko byli radni Barbara Koralewska, Dariusz Krzemiński i Jacek Pachnik. Od głosu wstrzymała się Barbara Ziębiec. Nieobecni na sesji byli Józef Streżyński oraz Andrzej Guzik, który opuścił salę przed głosowaniem. Pozytywną opinię na temat sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2017 rok wydała już wcześniej Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie, która wobec jednostek samorządu terytorialnego pełni funkcję kontrolną.

Burmistrz Arkadiusz Kosiński podziękował radnym, którzy głosowali za absolutorium i na co dzień pomagają w realizacji zamierzeń, oraz swoim najbliższym współpracownikom – skarbnikowi Elżbiecie Dolocie i zastępcom burmistrza – Sławomirowi Walendowskiemu i Jerzemu Wysockiemu.