Gmina Brwinów pozyskała ponad 700 tys. zł na budowę parkingu Park & Ride w Otrębusach, który ma powstać do końca 2019 roku.

Do stacji WKD w Otrębusach wiele osób dojeżdża samochodami i zostawia je na dzikim parkingu w rejonie przystanku WKD przy ul. Natalińskiej. Aby ułatwić parkowanie pojazdów w rejonie przystanku WKD, gmina Brwinów nabyła teren przy stacji WKD. Powstanie na nim parking Park & Ride, który będzie punktem przesiadkowym dla pasażerów WKD oraz miejskiej komunikacji autobusowej.

W ramach projektu „Budowa parkingu Parkuj i Jedź w Otrębusach" przewidziane są 42 miejsca postojowe dla samochodów osobowych, w tym 2 miejsca przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami, oraz zadaszone miejsca na 22 rowery. Aby ułatwić poruszanie się na terenie parkingu, zaplanowana została droga manewrowa zakończona okrągłym placem manewrowym połączonym zjazdem z ul. Natalińską oraz ciąg pieszo-rowerowy. Przewidziano również parkingowy system kontroli dostępu, monitoring, oświetlenie, a także ustawienie przenośnej toalety oraz koszy na śmieci. W rejonie parkingu na wysokości drogi wojewódzkiej powstanie przejście dla pieszych wraz z przejazdem dla rowerów.

W tym roku zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej. Prace nad budową parkingu mają rozpocząć się i zakończyć w 2019 roku.
Gmina Brwinów otrzymała na budowę parkingu 723 120,98 zł unijnego wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego WM 2014–2020 w ramach konkursu z Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza”. Kwota dofinansowania stanowi 80% kosztów kwalifikowalnych projektu. Całkowita kwota projektu to 1 119 334, 65 zł.