Gmina Brwinów przystępuje do realizacji kolejnej inwestycji drogowej – II etapu budowy ulicy Józefowskiej we wsi Krosna.

Zakres tego zadania obejmuje przebudowę jezdni o szerokości 5,0 m na długości 662,7 m, przebudowę przepustu w ciągu rowu melioracyjnego, drenażu w rejonie skrzyżowania ul. Józefowskiej z ul. Tęczową, a także budowę skrzyżowania ul. Józefowskiej z ulicą boczną, remont zjazdów, wykonanie pobocza z tłucznia kamiennego oraz nowego oznakowania poziomego i pionowego.

Wykonawcą prac jest firma MKL-BUD Sp. z o.o., która w przetargu przedstawiła najkorzystniejszą ofertę na kwotę 1 138 833,00 zł. Zgodnie z podpisaną umową prace mają zakończyć się do końca sierpnia.

Gmina Brwinów pozyskała na realizację tej inwestycji dotację w wysokości 115 tys. zł pochodzącą ze środków Województwa Mazowieckiego na zadanie w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.