Zakończyła się budowa kanalizacji deszczowej na pierwszym odcinku ul. Granicznej od strony ronda Nowosielskiego. Prace prowadzone są obecnie na odcinku od ul. Krańcowej w stronę ul. Pszczelińskiej.

Wykonawca wykonuje prace kanalizacyjne etapami. Obecnie roboty prowadzone są na odcinku od ul. Krańcowej w stronę ul. Pszczelińskiej. Dla kierowców oznacza to częściowe zawężenie pasa drogowego i jeszcze większe utrudnienia w związku z tym, że na nowych odcinkach nie ma niezabudowanej przestrzeni od strony pobocza. Prace zmierzają do połączenia kanału z istniejącą siecią w ul. Pszczelińskiej.