W kwietniu 2017 r. odbyło się uroczyste zakończenie projektu „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów – poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji”, który gmina Brwinów, miasto Milanówek i miasto Podkowa Leśna zrealizowały ze wsparciem 50 partnerów.  Minął ponad rok, a wiele przykładów świadczy o trwającym oddziaływaniu projektu.

Jednym z wymogów stawianych projektom dofinansowanym ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego jest zachowanie trwałości projektu przynajmniej przez dwa lata od jego zakończenia. W naszym przypadku wypełnienie tego obowiązku jest oczywiste.

 

Budowane są ścieżki rowerowe, których dokumentacje techniczne zostały wykonane w ramach projektu PTO. Gmina Brwinów realizuje projekt „Rozwój systemu dróg rowerowych w Gminie Brwinów” w ramach RPO WM 2014-2020, zaś Podkowa Leśna i Milanówek budują ścieżki, uczestnicząc w projekcie „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych”.

Miasto Milanówek może dodatkowo wykorzystać opracowane w ramach PTO „Studium komunikacyjne obejmujące wszystkie gałęzie transportu pasażerskiego i towarowego na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów” w realizowanym obecnie projekcie „Rozwój zrównoważonego Zarządzania Mobilnością w miastach europejskich”.

Tory typu pumptrack, będące częścią projektu strefy rekreacji w Brwinowie oraz toru dirty jumpu i pumptracka w Milanówku uzyskały dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania „Zielone Sąsiedztwo”.

           

Dokumenty strategiczne opracowane w ramach PTO już są i nadal będą pomocą zarówno na etapie składania wniosków o fundusze zewnętrzne, jak też na etapie realizacji. Podkowa Leśna

i Milanówek wykorzystują też dokumentacje techniczne do prowadzenia inwestycji finansowanych ze środków własnych.

Działanie dla dobra mieszkańców niejednokrotnie wymaga wyjścia poza granice własnej gminy. Brwinów, Milanówek i Podkowa Leśna doszły w ostatnich latach do etapu „dobrego partnerstwa”. Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów jest wspólną przestrzenią, którą dziś wypełniamy nową jakością i gdzie dostrzegamy perspektywy dalszych działań w przyszłości. Mamy nadzieję, że partnerzy projektu PTO będą w dalszym ciągu owocnie współpracowali przy rozwiązywaniu wspólnych oraz podobnych problemów Obszaru Funkcjonalnego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów.

 

– dr inż. Tadeusz Marczyk, kierownik projektu PTO