Przedszkole w Otrębusach ogłasza nabór pracowników do nowej siedziby przy ul. Piaseckiego. Dokumenty można składać do piątku 25 maja 2018 r.

Poszukiwani są:

 

1)  nauczyciel wychowania przedszkolnego – 8 osób

2) woźna – 3 osoby

3)  pomoc nauczyciela – 3 osoby

4)  kucharka/kucharz – 1 osoba

5)  konserwator/ogrodnik – 1 osoba

6)  pomoc kuchenna – 1 osoba

 

Przewidywany termin oddania budynku to 01.09.2018 – termin może ulec zmianie.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach, tylko osobiście w przedszkolu w Otrębusach, ul. Wiejska 1a do dnia 25 maja 2018 do godz. 14.00

 

Kandydaci spełniający wymagania podstawowe i dodatkowe zostaną zaproszeni telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na rozmowę kwalifikacyjną, którą przeprowadzi dyrektor przedszkola.

 

Opis stanowisk pracy, wymaganych kwalifikacji oraz niezbędnych dokumentów na poszczególne stanowiska dostępny jest także na stronie przedszkola www.przedszkole.otrebusy.pl

 

Dokumenty do pobrania:

  1. nauczyciel wychowania przedszkolnego
  2. woźna
  3. pomoc nauczyciela
  4. kucharka/kucharz
  5. konserwator/ogrodnik
  6. pomoc kuchenna