Gmina Brwinów ogłosiła przetarg na sprzedaż działki położonej w Kaniach przy ul. Szkolnej. Cena wywoławcza wynosi 600 tys. zł brutto.

Kanie – ul. Szkolna
Działka o pow. 3594 m2, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przeznaczona pod usługi nieuciążliwe, znajdująca się między drogą wojewódzką nr 719 (trasa Warszawa-Grodzisk Maz.), a ulicą Szkolną. Na działce znajdują się pozostałości budynku gospodarczego o powierzchni 30 m².
Cena wywoławcza działki wynosi 600 000 zł brutto. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do 6 lipca 2018 r. wadium w wysokości 100 000 zł brutto.
Przetarg odbędzie się 13 lipca 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12.

Link do ogłoszenia w BIP

Treść ogłoszenia [PDF]