Gmina Brwinów zgodnie z obowiązkiem ustawowym finansuje dowożenie uczniów niepełnosprawnych do ośrodków szkolno-wychowawczych oraz do szkół specjalnych Tylko w 2018 r. w budżecie zostało zarezerwowane na ten cel blisko pół miliona zł.

Z terenu gminy Brwinów dowożonych jest 37 uczniów do 21. roku życia, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Uczęszczają oni przez cały rok szkolny na zajęcia z podstawy programowej do ośrodków szkolno-wychowawczych oraz szkół specjalnych w Brwinowie, Piastowie, Milanówku, Grodzisku Maz., Piasecznie, Pruszkowie, Lesznie, Warszawie. Wykonawcę usługi dowożenia uczniów wybiera się na podstawie przetargu. Samochody muszą być dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych z atestem na podjazd dla wózków inwalidzkich, a nad uczniami w czasie przewozu opiekę sprawują osoby posiadające przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej lub przedmedycznej.