Brwinowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji informuje, że od środy 11 kwietnia 2018 r. od godziny 9:00 nastąpi znaczny spadek ciśnienia lub całkowity brak wody w miejscowościach: Domaniew, Domaniewek, Moszna i Krosna.

Utrudnienia mają związek z ostatnim etapem modernizacji magistrali wodociągowej w Alejach Jerozolimskich,  w celu poprawy niezawodności pracy sieci. W celu minimalizacji ilości przerw w dostawach wody prace modernizacyjne będą prowadzone równolegle w czterech lokalizacjach w Alejach Jerozolimskich na odcinku magistrali od ulicy Badylarskiej do ulicy Jesionowej (Michałowice). Na czas przeprowadzenia modernizacji, wodociąg będzie wyłączony z użytku. Ze względu na średnicę przewodu (1 metr) oraz zakres prac realizowanych na ponad 2 kilometrowym odcinku magistrali, planowane przywrócenie dostaw wody powinno nastąpić w ciągu 48 godzin. Ze względu na utrudnienia w zaopatrywaniu w wodę, które mogą wystąpić w czasie wykonywanych robót, prosimy o wcześniejsze zabezpieczenie w domach niezbędnych jej zapasów. Beczkowóz zostanie podstawiony w miejscowości Domaniew miedzy nieruchomościami 21 a 22A.