Samorząd Województwa Mazowieckiego w tegorocznym budżecie zabezpieczył 2,5 mln zł na budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Biskupickiej z ulicami Piłsudskiego i Armii Krajowej. Został też ogłoszony przetarg na remont i budowę chodnika, ciągu pieszo-rowerowego oraz oświetlenia po parzystej stronie ul. Biskupickiej.

Na ostatniej sesji Sejmiku Województwa Mazowieckiego, która odbyła się pod koniec marca, radni na wniosek Marszałka Adama Struzika wprowadzili do tegorocznego budżetu kwotę 2,5 mln zł na budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Biskupickiej z ul. Piłsudskiego i ul. Armii Krajowej w Brwinowie wraz z przebudową ul. Biskupickiej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Dworskiej.

– To zwieńczenie kilkuletniej współpracy gminy Brwinów z Województwem Mazowieckim dotyczącej przygotowania tej inwestycji, w ramach której nasza gmina wsparła Województwo pomocą rzeczową o łącznej wartości 230.779 zł, tj. finansując opracowanie dokumentacji projektowej, odkupując 596 m2 części terenu plebanii i przekazując później tę działkę nieodpłatnie dla Województwa z przeznaczeniem pod budowę ronda, a także przekazując nieodpłatnie Województwu swoją działkę o pow. 804 m2 z przeznaczeniem pod budowę ronda – wymienia burmistrz Arkadiusz Kosiński. – Ta decyzja radnych wojewódzkich jest dowodem na to, że Województwo Mazowieckie zamierza dotrzymać porozumienia i wywiązać się ze swoich zobowiązań – dodaje.

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich (zarządca ul. Biskupickiej) ogłosił już przetarg na wybór wykonawcy chodników wzdłuż ul. Biskupickiej. Istniejący zniszczony chodnik po nieparzystej stronie ulicy na odcinku od ul. Szkolnej do posesji nr 57 zostanie przebudowany w szerszy ciąg pieszo-rowerowy. Po parzystej stronie ulicy na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Glinianej powstanie nowy chodnik. W ramach tego przetargu wykonawca wybuduje również nowe oświetlenie po parzystej stronie ul. Biskupickiej.

–  Także w tym przypadku jest to kolejny etap realizacji porozumienia zawartego pomiędzy gminą Brwinów a Województwem Mazowieckim, na podstawie którego gmina zobowiązała się na swój koszt zaprojektować ciąg pieszo-rowerowy i chodnik oraz sfinansować zaprojektowanie i budowę nowego oświetlenia po parzystej stronie ul. Biskupickiej, a Województwo Mazowieckie zobowiązało się na swój koszt wybudować ten ciąg pieszo-rowerowy i chodnik na podstawie dokumentacji opracowanej przez gminę. Warto zauważyć, że ta inwestycja doskonale uzupełni budowę ronda wraz z przebudową ul. Biskupickiej na odcinku od ul. Dworskiej do ul. Szkolnej – mówi burmistrz Arkadiusz Kosiński.

Po zakończeniu wszystkich prac piesi i rowerzyści zyskają ponad kilometrowy odcinek do bezpiecznego poruszania się miedzy brwinowskim Rynkiem a granicami miasta.

DSC0903
DSC0909
DSC0924
DSC0928
DSC0932
DSC0933