Gmina Brwinów od dziewięciu lat prowadzi program zapobiegania rakowi szyjki macicy, w całości pokrywając koszty szczepienia. Na początku kwietnia odbędą się spotkania informacyjne dla rodziców dziewcząt urodzonych w 2003 r.

Szczepionka ma chronić dziewczęta przed zachorowaniem w późniejszym wieku na raka szyjki macicy, który wywoływany jest przez niektóre typy wirusa brodawczaka ludzkiego – HPV. Udział w programie jest dobrowolny i wymaga – jak w przypadku wszystkich szczepień, zgody rodziców lub opiekunów prawnych. W tym roku program szczepień skierowany jest do wszystkich dziewcząt z rocznika 2003, które są mieszkankami gminy Brwinów (konieczne jest zameldowanie na pobyt stały lub czasowy). Podczas spotkań informacyjnych rodzice dziewcząt otrzymają od specjalistów szczegółowe informacje na temat szczepień. Tegoroczne szczepienia będą przeprowadzone przez Lecznicę Rodzinną ALFA z Brwinowa.

Spotkania informacyjne z lekarzem odbędą się:

  • 04.04.2018 o godz. 1830 w Zespół Szkół Ogólnokształcących
  • 05.04.2018 o godz. 1830 w Szkole Podstawowej nr 1 w Brwinowie
  • 06.04.2018 o godz. 1830 w Szkole Podstawowej w Żółwinie
  • 09.04.2018 o godz. 1830 w Szkole Podstawowej w Otrębusach

 

 TERMINY SZCZEPIEŃ – I DAWKA

Szczepienia odbędą się w NZOZ Lecznicy Rodzinnej ALFA przy ul. Powstańców Warszawy 8 w Brwinowie w środę 11 kwietnia 2018 r.

  • 11.04.2018 o godz. 1230  - 1330 dla uczennic z ZSO w Brwinowie
  • 11.04.2018 o godz. 1330  - 1430 dla uczennic z SP nr 1 w Brwinowie
  • 11.04.2018 o godz.  1515 – 1700 dla uczennic z SP w Otrębusach, dla uczennic SP w Żółwinie oraz dla dziewczynek zamieszkałych na terenie gminy Brwinów, które nie uczęszczają do żadnej z ww. szkół.

 

Każdorazowo przed podaniem szczepionki wymagana jest pisemna zgoda rodziców. Koszt szczepienia pokrywany jest w całości z budżetu gminy, w ramach „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Brwinów na lata 2014–2018”.