Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” zamierza rozdysponować 450 tys. zł w prowadzonych obecnie sześciu naborach wniosków. Spotkanie informacyjne na temat możliwości uzyskania dotacji odbędzie się 4 kwietnia br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Brwinów o godz. 15.

Ogłoszenia o naborach wniosków opublikowane na stronie zielonesadziedztwo.pl podają szczegółowe informacje na temat działań, które można sfinansować ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Są to:
- wzmocnienie kapitału społecznego oraz rozwój produktów lokalnych (ogłoszenie nr 7/2018),
- projekty innowacyjne w zakresie organizacji i zarządzania, usług szkoleniowych, doradczych w tym dla mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców (ogłoszenie nr 8/2018),
- projekty realizowane w ramach rozwoju tzw. Srebrnej ekonomii (ogłoszenie nr 9/2018),
- działania kierowane do grup defaworyzowanych wykorzystujące lokalny potencjał i rynek pracy (ogłoszenie nr 10/2018),
- projekty służące promocji i rozwojowi kultury, turystyki, rekreacji i sportu, w tym promocja zasobów i potencjału obszaru LGD wobec mieszkańców i partnerów zewnętrznych (ogłoszenie nr 11/2018),
- dobra jakość i dostępność komunikacyjna na obszarze LGD (ogłoszenie nr 12/2018).

Łączna kwota ponad 450 tys. zł jest przeznaczona na działania niekomercyjne. Skorzystać z niej mogą m.in. organizacje pozarządowe, które mogą się ubiegać nawet o dotację pokrywającą 100% wydatków. Na spotkaniu informacyjnym omówione zostaną kryteria wyboru, możliwy zakres przedsięwzięć oraz zasady składania wniosków o dofinansowanie.  Spotkanie odbędzie się w środę 4 kwietnia w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12 w godz. 15-16.30.