Tradycyjnie w drugi wtorek miesiąca czas na antenie Radia Bogoria wypełniły sprawy gminy Brwinów. Gośćmi redaktora Tomasza Sikorskiego byli: burmistrz Arkadiusz Kosiński oraz reprezentacja Gminnego Ośrodka Kultury – dyrektor Anna Sobczak i kierownik ds. sportowych Paweł Bartosiewicz.


część I

żródło: radio Bogoria 94,5 FM


część II

żródło: radio Bogoria 94,5 FM