Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r.: w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Ogłoszenie