Gmina Brwinów ukończyła kolejny etap budowy kanalizacji w Owczarni. Do sieci będą mogli podłączać się mieszkańcy ulic Żółwińskiej, Wazów, Łokietka, Mieszka I, Chrobrego, Anny Jagiellonki, Jadwigi, Kingi oraz Bony.

Budowa kanalizacji w tej części gminy Brwinów, która nie łączy się terytorialnie z obszarem miasta i pozostałych 12 sołectw, rozpoczęła się w 2015 r. W ciągu ostatnich dwóch lat wybudowano 8 229,44 m kanałów grawitacyjnych z odgałęzieniami, 2 333,25 m kanałów tłocznych oraz 9 przepompowni ścieków.

Zakończony obecnie etap obejmuje 4 822,94 m kanałów grawitacyjnych z odgałęzieniami, 679,43 m kanałów tłocznych oraz 5 przepompowni ścieków. Inwestycja objęła ul. Żółwińską (na odc. od ul. Grodziskiej do ul. Kazimierzowskiej z fragmentem ul. Kazimierzowskiej), ul. Wazów,  dz. nr. ewid. 166/8, dz. 125/8 oraz dz. 127/8 (drogi od ul. Żółwińskiej), ul. Łokietka, ul. Mieszka I, ul. Chrobrego, ul. Jagiellonki, ul. Jadwigi, ul. Kingi, ul. Bony oraz drogi wewnętrzne od ul. Bony na dz. nr. ewid. 522/25 i dz. 522/15.

Przyłączenia mieszkańców do aktualnie zakończonego etapu kanalizacji będą mogły nastąpić po przejęciu sieci do eksploatacji przez Brwinowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, co przewidywane jest w marcu br. Osoby, które w latach 2005-2006 zawarły z Gminą umowę na wykonanie projektu przyłącza, mogą odbierać swoje projekty. Wydawanie projektów przyłączy odbywać się będzie w Urzędzie Gminy Brwinów przy ul. Kościuszki 4a, pok. 21 w poniedziałki w godzinach 15.00-17.30. Po uzgodnieniu telefonicznym (tel. 22 738 25 87) możliwy jest odbiór projektu w innym terminie.

Szczegółowych informacji dotyczących procedury przyłączenia udziela Brwinowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, mieszczące się w Brwinowie przy ul. T.W. Wilsona 46, tel. 22 729 01 63. Informacje o kolejnych krokach, jakie należy podjąć w celu przyłączenia się do kanalizacji, znajdują się na stronie internetowej http://www.bpwik.pl.

Trwa już budowa kolejnego etapu kanalizacji sanitarnej w Owczarni z odgałęzieniami w granicach pasów drogowych wraz z zaprojektowaniem i budową brakujących odgałęzień kanalizacji sanitarnej w następujących ulicach: Żółwińskiej (od ul. Kazimierzowskiej do granicy z Żółwinem oraz bocznych na dz. nr ewid. 135, 191), Konwaliowej oraz Lawendowej. Ten etap prac powinien zakończyć się zgodnie z zawartą umową do końca sierpnia 2018 r. Mieszkańcy tego rejonu Owczarni będą mogli podłączyć się do kanalizacji prawdopodobnie jeszcze w tym roku, po zakończeniu wszystkich procedur odbiorowych.