Ponad 50 tys. zł to środki, które gmina Brwinów pozyskała na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

 

Celem programu realizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Kultury oraz Dziedzictwa Narodowego jest wspieranie rozwoju czytelnictwa, zachęcenie młodych osób do sięgnięcia po książki i tym samym rozwijania swoich zainteresowań. Kwota dofinansowania wraz z wkładem własnym gminy Brwinów w wysokości ponad 12 tys. zł jest przeznaczona na zakup książek niebędących podręcznikami do szkolnych bibliotek na terenie gminy. Pozyskane pieniądze zostaną rozdzielone między wszystkie zespoły szkół:

Szkoła Podstawowa nr 1 –15 tys. zł

Szkoła Podstawowa w Żółwinie –15 tys. zł

Szkoła Podstawowa w Otrębusach –15 tys. zł

Szkoła Podstawowa nr 2 w Brwinowie – 15 tys. zł

Liceum Ogólnokształcące w ZSO w Brwinowie – 3 100 zł


Pozyskana kwota dotacji pochodzi ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.