Gmina Brwinów pozyskała dotację w wysokości 9 tys. zł na zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjnej dla uczniów w ramach projektu „Trzymaj się prosto”. Pierwsze zajęcia rozpoczną się już w marcu.

Głównym celem projektu jest zachęcenie dzieci i młodzieży szkolnej do aktywności fizycznej oraz profilaktyka wad postawy. Zajęcia skierowane do uczniów szkół podstawowych będą zawierać elementy gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, a także będą dostosowane do wieku i możliwości psychoruchowych uczestników. Uczniowie korzystający z zajęć nie muszą mieć zaświadczeń lani skierowań od lekarza. Udział w ćwiczeniach wpłynie pozytywnie na kształtowanie nawyku prawidłowej postawy i pomoże zapobiegać wadom sylwetki.

Zajęcia będą prowadzone w szkołach na terenie gminy Brwinów przez nauczycieli wychowania fizycznego z danej placówki dwa razy w tygodniu dla każdej grupy.

Szkoła Podstawowa w Otrębusach

4 grupy w okresie 5 marca – 1 czerwca 2018 r.

 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Brwinowie

3 grupy w okresie 5 marca – 1 czerwca 2018 r. oraz 3 grupy w okresie 17 września – 7 grudnia 2018 r.

 

Szkoła Podstawowa w Żółwinie

3 grupy w okresie 17 września – 7 grudnia 2018 r.

 

ZSO w Brwinowie

2 grupy w okresie 5 marca – 1 czerwca 2018 r.

 

Połowa wartości projektu została sfinansowana z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, w ramach zadania „Sport dla Wszystkich”, a pozostałe 50% pochodzi z budżetu gminy Brwinów.