1 marca 2018 r. w godzinach 09:00-16:00 zostaną przeprowadzone kolejne testy „Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Pruszkowskiego”.

 

W związku z zaplanowanym 1 marca br. odbiorem „Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Pruszkowskiego” przeprowadzone zostaną testy integracyjne Systemu Powiatowego z Systemem Wojewódzkim (SAOL MUW). W ramach prowadzonych testów, poprzez głośne uruchomienie wybranych syren, nadane zostaną sygnały alarmowe oraz komunikaty ostrzegawcze na terenach partnerów biorących udział w projekcie tj. w Pruszkowie i Piastowie oraz na terenie gmin Brwinów, Michałowice i Nadarzyn.

Plakat [PDF]