Trwają prace związane z przebudową ulic T.Toeplitza i Sadowej na odcinku od ul. T.Sygietyńskiego do ul. Wspólnej w Otrębusach.

Umowa na realizację tej inwestycji została podpisana pod koniec grudnia 2017 r. Wykonawcą jest firma MKL-BUD Sp. z o.o. Zakres robót obejmuje przebudowę całego pasa drogowego ul. T.Toeplitza z wjazdem w ul. O.Kolberga oraz części ul. Sadowej na odcinku od rejonu ul.T.Sygietyńskiego do rejonu ul. Wspólnej (bez skrzyżowań z tymi ulicami).


W pasie ul. Toeplitza zostanie wybudowana jezdnia asfaltowa z częściowo utwardzonym poboczem oraz chodnikiem między ul. Warszawską a ul. O.Kolberga. W środkowym odcinku będzie wyniesienie z kostki betonowej spowalniające ruch drogowy. Wyniesione zostanie również całe skrzyżowanie ul. T.Toeplitza z ul. Sadową, która na przebudowanym odcinku uzyska nową, asfaltową nawierzchnię z częściowo utwardzonym poboczem. Na całym przebudowanym odcinku ul. Sadowej zaplanowano chodnik po jej północnej stronie. Na odcinku między ul. T.Toeplitza a ul. Wspólną znajdzie miejsce wyniesienie z kostki betonowej spowalniające ruch kołowy.


– Obecnie trwają prace związane z budową odwodnienia dróg. Montowana jest infrastruktura podziemna, głównie zestawy rozsączające, mające docelowo magazynować i rozsączać do gruntu wodę z pasa jezdni. Odwodnienie drogi będzie przejmować wody opadowe i roztopowe z pasa drogowego. Ważne jest jednak, aby nie odprowadzać na drogę wody deszczowej z sąsiednich działek – mówi Szymon Jarząbek z Referatu Inwestycji i Remontów.


Koszt przebudowy wyniesie 966 000,00 zł, a planowane zakończenie robót to koniec czerwca br.