W związku ze zorganizowanym handlem w pasie drogowym przy ul. Armii Krajowej od 17 lutego br. gmina Brwinów wprowadziła na tym obszarze znaki: zakaz postoju i zakaz zatrzymywania się pojazdów.


Znaki zakazu obowiązują w soboty od godz. 3 rano do 14. Zakaz zatrzymywania się w tych godzinach obowiązuje na jednej części parkingu przy cmentarzu, a zakaz postoju – na jezdni oraz miejscach parkingowych przy jezdni ulicy Armii Krajowej na odc. od ul. Zgoda do pętli autobusowej. Pojazdy osób, które nie zastosują się do znaków, mogą zostać odholowane na koszt właściciela.
Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na nowe oznakowanie.