Topola czarna rosnąca w parku miejskim w Brwinowie została uznana za pomnik przyrody. Drzewo otrzymało nazwę „Dobrawa”.

Licząca w obwodzie ponad 4 metry topola czarna została objęta ochroną jako pomnik przyrody. Drzewo rośnie we wschodniej części parku, kilkadziesiąt metrów od pomnika poświęconego ofiarom terroru. Nadanie imienia zaproponował mieszkaniec Brwinowa Paweł Kosiaty, który w 2016 r. wystąpił z wnioskiem o uznanie drzewa za pomnik przyrody. Interesujący się historią licealista chciał upamiętnić w ten sposób obchodzony wówczas jubileusz 1050-lecia chrztu Polski. Dobrawa była żoną Mieszka I, księżniczką czeską z dynastii Przemyślidów, która według średniowiecznych kronikarzy odegrała dużą rolę w przyjęciu chrześcijaństwa przez swego męża. Pogański władca Polan Mieszko, przyjmując chrzest w 966 r., włączył swoje ziemie w krąg kultury zachodniej i uznawany jest za twórcę polskiej państwowości. Procedura ustanawiania pomnika przyrody, wymagająca m.in. uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, trwała niemal dwa lata, ale zakończyła się pomyślnie - podjęciem uchwały przez Radę Miejską w Brwinowie 9 lutego 2018 r.

Uzasadnienie uchwały przygotowane przez Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa po przeprowadzeniu wizji lokalnej potwierdzało, że ze względu na wartości przyrodnicze i krajobrazowe oraz pokaźne rozmiary opisana we wniosku topola czarna kwalifikuje się do ustanowienia jako pomnik przyrody. Stanowi ona cenny element naturalnej przyrody miasta Brwinów, sprzyja poznawaniu piękna i obfitości otaczającego nas świata przyrodniczego oraz kształtuje świadomość ekologiczną mieszkańców. Objęcie Dobrawy ochroną pozwoli zwiększyć nadzór nad jej utrzymaniem i pielęgnacją.