Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” ogłasza dwa nowe nabory. Mieszkańcy gminy Brwinów, Milanówka i Podkowy Leśnej oraz firmy działające na tym obszarze mogą uzyskać można dofinansowanie w kwocie nawet do 200 tys. zł.

Nabory prowadzone są w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. O dotację mogą ubiegać się mieszkańcy gmin objętych Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) – Brwinów, Podkowa Leśna i Milanówek – lub firmy działające na tym obszarze.


Nabór 5/2018 - Podejmowanie działalności gospodarczej
Zakres tematyczny: 1.3.1- Wspieranie rozwoju i powstawania nowych przedsiębiorstw
Forma wsparcia: Premia w wysokości 50 tys. zł
Limit dostępnych środków w ramach naboru: 450 000 zł

Nabór 6/2018 – Rozwijanie działalności gospodarczej
Zakres tematyczny: 1.3.1- Wspieranie rozwoju i powstawania nowych przedsiębiorstw
Forma wsparcia : refundacja kosztów kwalifikowanych do 70%
Minimalna całkowita wartość projektu: 50 tys. zł
Maksymalna kwota pomocy: 100 tys. zł a w przypadku przedsięwzięcia z zakresu sportu, turystyki i rekreacji 200 tys. zł
Limit dostępnych środków w ramach naboru: 462 400 zł

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście w biurze LGD w Podkowie Leśnej przy ul. Świerkowej 1.
Termin składania wniosków: od 19 lutego do 5 marca 2018 do godz. 15.00


Więcej informacji o można uzyskać w biurze LGD oraz na stronie www.zielonesasiedztwo.pl. Biuro świadczy też nieodpłatną pomoc w zakresie naboru wniosków, przygotowania i złożenia poprawnej dokumentacji aplikacyjnej.