Trwa modernizacja linii kolejowej 447. W piątek 2 lutego rozpoczną się prace „w tunelu” w Brwinowie związane z wymianą jednego z wiaduktów pod torami podmiejskimi i potrwają do poniedziałku 5 lutego do godz. 6.00.

Jak informuje wykonawca prac – firma Intercor – prace będą prowadzone z różnym natężeniem w ciągu dnia oraz godzinach wieczornych i nocnych. Zostały tak zaplanowane, aby mieszkańcy oraz przejeżdżający przez Brwinów jak najmniej odczuli utrudnienia związane z remontem. Na ten czas zostanie wprowadzona nowa organizacja ruchu w tunelu.

 
Od piątku wieczorem do poniedziałku rano tunel będzie zamykany w godzinach 20-6. Prowadzone prace będą powodowały też konieczność wprowadzenia ruchu wahadłowego. Podczas całkowitego zamknięcia z przejścia w tunelu nie będą mogli korzystać piesi. Prace mogą powodować hałas. Wszystkie służby ratunkowe zostały powiadomione o utrudnieniach. Oficjalny objazd został poprowadzony drogami wojewódzkimi, natomiast najbliższe przeprawy przez tory znajdują się w Milanówku i Parzniewie.

 
Podobna sytuacja miała miejsce w 2014 roku, kiedy wymieniane były dwa przęsła od strony północnej, pod torami dalekobieżnymi.