Gmina Brwinów pozyskała dotację w wysokości 14 tys. zł na zakup tablic interaktywnych wraz z projektorami w ramach rządowego programu „Aktywna tablica”.

 

Wniosek złożony w 2017 r. przez gminę Brwinów dotyczy Szkoły Podstawowej w Otrębusach. W ramach uzyskanej dotacji placówka została wyposażona w dwie tablice interaktywne z projektorami. Od stycznia br. podczas lekcji korzystają z nich nauczyciele oraz uczniowie z klas I-III. Dzięki tablicom interaktywnym z projektorem nauczyciele mogą prowadzić zajęcia, wykorzystując programy, gry i materiały multimedialne utrwalające wiedzę. Mogą też samodzielnie przygotowywać ćwiczenia interaktywne, wykorzystując obrazy graficzne, zdjęcia i filmy, lub korzystać z już istniejących ̶ dostosowanych do poziomu dzieci. Ćwiczenia są podobne do gier komputerowych, przez co uczniowie chętniej biorą aktywny udział w zajęciach i łatwiej zdobywają wiedzę, a lekcje są bardziej urozmaicone.

 

80% wartości projektu zostało sfinansowane z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” – a pozostałe 20% pochodzi z budżetu gminy Brwinów. W kolejnych latach gmina będzie ubiegać się o następne dofinansowania z tego programu.