Gmina Brwinów otrzymała ponad 1,3 mln zł dofinansowania z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na budowę obwodnicy wsi Moszna.

Prace przy budowie obwodnicy trwały od maja do października, a od początku listopada z drogi korzystają kierowcy. Oprócz zupełnie nowej drogi z ciągiem pieszo-rowerowym powstały dwa ronda – na skrzyżowaniach z drogami Moszna-Koszajec i Moszna-Pruszków oraz oświetlenie uliczne. Budowa obwodnicy pozwoliła na wyprowadzenie większości samochodów ciężarowych z Moszny oraz z drogi Moszna-Domaniew, a także z samego Domaniewa w kierunku węzła autostrady A2.

- W planach jest modyfikacja organizacji ruchu polegająca na ograniczeniu tonażu na drodze pomiędzy Moszną a Domaniewem. Wprowadzony zostanie zakaz poruszania się samochodów o masie powyżej 8 ton drogą przez wieś. Obwodnica będzie wówczas dla TIR-ów jedynym sposobem dojazdu między firmami zlokalizowanymi w pobliżu komina w Mosznie, a węzłem autostrady - mówi burmistrz Arkadiusz Kosiński.

Wartość robót budowlanych to 2 790 475,34 zł. Gmina Brwinów otrzymała dotację w wysokości 1 343 095,00 zł z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, a spółka MLP przekazała gminie Brwinów na realizację tej inwestycji kwotę 300 tys. zł.

link do filmu: https://youtu.be/l2DT2l4LJ50