Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych wyróżniła najlepsze samorządy pozyskujące dotacje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Brwinów znalazł się w gronie najaktywniejszych gmin.

Władze samorządowe województwa mazowieckiego wyróżniły  najaktywniejsze i najskuteczniejsze samorządy w subregionach: ciechanowskim, ostrołęckim, płockim, radomskim, siedleckim, warszawskim wschodnim i warszawskim zachodnim. 

Na Mazowszu zostały ogłoszone łącznie 132 nabory wniosków o dofinansowanie. Gminy złożyły prawie 6,5 tys. wniosków, a dofinansowanie uzyskało blisko 2 tys. projektów. – To doskonały moment na wskazanie najaktywniejszych, najskuteczniejszych beneficjentów, Liderów Zmian wśród mazowieckich samorządów –gratulował laureatom Wiesław Raboszuk, Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego.

W ramach kategorii Najaktywniejszy samorząd w każdym subregionie ranking utworzyły gminy według największej liczby złożonych projektów. W kategorii Najskuteczniejsi dokonano zsumowania całego pozyskanego dofinansowania, zagwarantowanego w ramach podpisanych już umów o dofinansowanie. Wartość umów dla każdego samorządu  podzielono przez liczbę mieszkańców.

W subregionie warszawskim zachodnim: do programu złożono 430 projektów o łączne dofinansowanie 640,6 mln zł. Zawarto 199 umów na łączne dofinansowanie 338,6 mln zł.

Kategoria Najaktywniejsi:

  1. Mszczonów
  2. Grodzisk Mazowiecki
  3. Brwinów i miasto Sochaczew

W kategorii Najskuteczniejsi  wśród Liderów Zmian znaleźli się: Jaktorów (I miejsce), Iłów (II) i Nadarzyn (III).