Mieszkańcy Żółwina zgłaszali wielokrotnie konieczność rozwiązania problemu nadmiernej prędkości samochodów. Sposobem na brawurę kierowców jest wprowadzenie w znacznej części miejscowości strefy ograniczenia prędkości.

We wschodniej części Żółwina zostało wprowadzone ograniczenie prędkości do 30 km/h, które obowiązuje od 18 grudnia br. wraz z ograniczeniem ruchu pojazdów ciężarowych. Granicę strefy oznaczają kwadratowe tablice ze znakiem zakazu poruszania się powyżej 30 km/h. Dodatkowe tabliczki umieszczone poniżej informują o ograniczeniu ruchu pojazdów ciężarowych. Wyjątek został wprowadzony jedynie dla udokumentowanego dojazdu do posesji.