Kilkanaście prac wpłynęło na konkurs na najciekawsze zdjęcie drzewa lub krótki wierszyk o drzewach, który gmina Brwinów ogłosiła z okazji utworzenia w 1927 r. Letniska Brwinów.

Konkurs przypominał utworzenie w 1927 r. Letniska Brwinów, które zostało wyodrębnione z mającej swoją siedzibę w Brwinowie gminy Helenów. Laureaci otrzymali  okolicznościowe certyfikaty oraz sadzonki drzew – do wyboru były dąb, lipa, brzoza i buk.

 Uczestnicy konkursu:

- Jan Jalowski – przesłał zdjęcie modrzewia
- Tomasz Fischer – przesłał zdjęcie jesionu
- Michał Dmowski – przesłał zdjęcie wierzb przy przedszkolu Żółwiki
- Ewa Leśniowska – przesłała zdjęcia czarnej brzozy i drzew na gliniankach
- Maria Fischer – przesłała wiersz oraz zdjęcie brzozy
- Anna Sawicka – przesłała zdjęcia drzew w ogrodzie Soriano oraz wiersz "Drzewo"
- Krzysztof Fischer (10 lat) – przesłał zdjęcie topoli
- Anna Sobczak – przesłała wiersz
- Joanna Smirnow – przesłała wiersz "Na lipę ci pszczoła"
- Monika Galus – przesłała wiersz "Drzewo"
- Małgorzata Sobońska-Szylińska – przesłała 2 wiersze "O pięknie drzew" oraz "Drzewo"
- Agnieszka Ratyńska (9 lat) – przesłała wiersz
- Hanna Furley – przesłała wiersz " O lipie" oraz dwa zdjęcia lip.