Mieszkańcy gminy Brwinów czują się bezpiecznie. Jak wynikało z debaty, która odbyła się 7 listopada w Brwinowie, najbardziej niepokojącymi zjawiskami są rosnące natężenie ruchu na drogach i brawura kierowców. Policja zachęcała do korzystania z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.


W spotkaniu wzięli udział funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie i Komisariatu w Brwinowie, władze samorządowe gminy Brwinów, przedstawiciele instytucji współpracujących na co dzień z Policją oraz mieszkańcy. Podczas tej debaty zostały zaprezentowane statystyki dotyczące bezpieczeństwa w 2017 r., opracowane z punktu widzenia policji, straży miejskiej oraz ochotniczych straży pożarnych.


Policja zachęcała zarówno do zgłaszania niepokojących zjawisk poprzez internetową Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, która choć nie zastąpi oczywiście kontaktu telefonicznego pod nr. 112 lub 997 w pilnych sprawach i nagłych wypadkach, to jednak pozwala na objęcie wskazanych miejsc czy odcinków dróg baczniejszym nadzorem. Z terenu gminy Brwinów w tym roku wpłynęło w ten sposób ponad 300 zgłoszeń – 111 z terenu miasta, a 317 z terenu sołectw. Policja sprawdziła wszystkie sygnały i potwierdziła występowanie wskazanych zjawisk w niemal 75 procentach. Mieszkańcy najczęściej zgłaszali nieprawidłowe parkowanie, spożywanie alkoholu w miejscach publicznych oraz przekraczanie dozwolonej prędkości. Do wzrostu poczucia bezpieczeństwa może się też przyczynić bezpośredni kontakt telefoniczny lub mailowy z dzielnicowym, np. przez aplikację „Moja Komenda”. Na terenie gminy Brwinów pełni służbę czterech dzielnicowych, z których każdy zajmuje się wyznaczonym rejonem (Brwinów północny i południowy, sołectwa na północ od torów PKP łącznie z Parzniewem oraz sołectwa na południe od linii PKP). Jak podsumował komisarz Piotr Ziembiński, policja przeprowadziła w tym roku na terenie gminy łącznie ponad 2600 intwerwencji. Udało się zatrzymać 83 sprawców przestępstw oraz 18 poszukiwanych. Komendant Straży Miejskiej w Brwinowie Tomasz Kowalski przedstawił następnie zakres działania strażników, kładąc nacisk m.in. na rozbudowane programy profilaktyczne oraz współpracę z policją, która dzięki łączonym patrolom może częściej podejmować działania w terenie. Gminny komendant OSP Krzysztof Newen zaprezentował dane dotyczące wyposażenia, stanu osobowego oraz ocen uzyskiwanych przez ochotnicze straże pożarne funkcjonujące w Brwinowie, Biskupicach, Mosznie i Żółwinie.


Na pytania i uwagi mieszkańców odpowiadali Komendant Powiatowy Policji Krzysztof Radzik oraz burmistrz Arkadiusz Kosiński. Wśród poruszanych tematów było m.in. bezpieczeństwo pieszych na drodze nr 701 w Domaniewie, przekraczanie prędkości w różnych miejscach na terenie gminy, opłaty za parkowanie w centrum Brwinowa oraz spalanie odpadów. Uczestnicy spotkania wypełnili anonimowe ankiety. – Uwagi i wnioski zgłoszone podczas debaty oraz zawarte w ankiecie będą analizowane pod kątem poprawy poczucia bezpieczeństwa i skuteczności pracy funkcjonariuszy – zapewniają policjanci.