Gmina Brwinów ogłosiła przetarg na sprzedaż działki położonej w Kaniach przy ul. Szkolnej. Cena wywoławcza wynosi 800 tys. zł.

Kanie – ul. Szkolna
Działka o pow. 3594 m2, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przeznaczona pod usługi nieuciążliwe, znajdująca się między drogą wojewódzką nr 719 (trasa Warszawa-Grodzisk Maz.), a ulicą Szkolną. Na działce znajdują się pozostałości budynku gospodarczego o powierzchni 30 m².
Cena wywoławcza działki wynosi 800 000 zł. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do 9 stycznia 2018 r. wadium w wysokości 100 000 zł.
Przetarg odbędzie się 16 stycznia 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12.

 
Link do ogłoszenia w BIP

Treść ogłoszenia w pliku PDF