Wystawę ukazującą relację ocalałych z rzezi wołyńskiej będzie można oglądać do 3 listopada br. na terenie Gminnego Ośrodka Kultury w Brwinowie.

Wystawa przedstawia historię zbrodni popełnionej na Polakach przez ukraińskich nacjonalistów na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej podczas II wojny światowej. Dramatyczne wydarzenia są ukazane poprzez relacje dwanaściorga dzieci ocalałych z ludobójstwa i ukazują okrucieństwo Ukraińców, którzy mordowali niewinnych ludzi. Kolejne plansze wystawy przedstawiają obraz życia na wielokulturowych kresach, opowiadają o bardzo trudnej sytuacji ludności kresowej podczas okupacji. Zdjęcia pokazujące masowe mordy dokonane na Polakach mieszkających na Wołyniu są dostępne tylko przez specjalne wizjery.
Wystawa przywraca pamięć o ofiarach zbrodni na Wołyniu i przybliża losy świadków i zarazem uczestników. – To piękna sprawa – tak pomysł przybliżenia społeczeństwu tych tragicznych zdarzeń oceniła jedna z mieszkanek gminy Brwinów.
Wystawa została udostępniona przez Muzeum Dulag 121 w Pruszkowie.
Ekspozycja składająca się z ponad 20 plansz została przygotowana przez szczeciński oddział IPN, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” i Towarzystwo Miłośników Wołynia i Polesia, autorką scenariusza wystawy jest Ewa Siemaszko, a kuratorem Agnieszka Gorczyca z IPN.