PGE Rejon Energetyczny Pruszków zapowiada przerwę w dostawie energii elektrycznej 19 października w rejonie kilku ulic w Parzniewie oraz 20 października w Brwinowie, Kotowicach, Krośnie-Wsi i Biskupicach.

 

Data

Miejscowość, nazwy ulic

Numery i nazwy stacji

Godziny wyłączeń

19-10-2017

Czwartek

 

Parzniew

·        ul. Główna

·        ul. Przytorowa

·        ul. Łąkowa

·        ul. Rzeczna

 

01-0263 Parzniew Wieś

9-17

20-10-2017

Piątek

Brwinów

·        ul. Łąkowa 9, 10, 10A,

Kotowice

·        23

Krosna-Wieś

·        22, 23, 24 (Krosnowa)

Biskupice

·        1, 1A, 2, 3, 3C, 4, 4A, 4C, 5, 5A ,

 

01-0811 Biskupice SGGW

9-16