Gmina Brwinów wyremontowała kolejne kwatery żołnierskie na brwinowskim cmentarzu, natomiast nie uda się zrobić remontu pomnika „Ściana śmierci” w parku miejskim.

Gmina Brwinów sukcesywnie odnawia kwatery żołnierskie na cmentarzu parafialnym w Brwinowie. Na początku 2017 r. otrzymała od Wojewody Mazowieckiego dofinansowanie w kwocie 20 tys. zł na prace remontowe na dwóch mogiłach zbiorowych żołnierzy Wojska Polskiego poległych w 1939 r. W ramach przeprowadzonych robót wykonano demontaż ram betonowych, wylanie ław betonowych, wykonanie ram z granitu, wymianę 5 krzyży betonowych na granitowe. Łączny koszt remontu kwater to 26 499,99 zł.

Niestety nie uda się w najbliższym czasie wyremontować pomnika „Ściana śmierci”, który znajduje się w parku miejskim. Złożona w przetargu oferta znacznie przekraczała kwotę, jaką gmina Brwinów przeznaczyła na ten cel.