Obwodnica wsi MosznaKierowcy czekają na otwarcie nowej obwodnicy, jednak zanim nowa droga uzyska pozwolenie na użytkowanie, muszą najpierw zostać zakończone wszystkie procedury odbiorowe.

W przypadku przebudowy istniejących dróg procedury są krótsze, ale obwodnica Moszny jest nową drogą, wytyczoną w miejscu, które jeszcze kilka miesięcy temu było nieużytkiem. Wykonawca zgłosił już zakończenie prac. Nie oznacza to jednak, że można już korzystać z drogi - teraz jest czas na przeprowadzenie wymaganych prawem procedur odbiorowych, m.in. wykonywana jest szczegółowa inwentaryzacja powykonawcza. Dopiero po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie, które wydaje Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, będzie możliwe puszczenie ruchu pojazdów nową obwodnicą. Do tego czasu obowiązywać będzie czasowa organizacja ruchu z objazdem przez Domaniew.