Agencja INC Rating przyznała gminie Brwinów długoterminowy rating krajowy „AA-”, a co za tym idzie – stabilną perspektywę ratingu.

Rating gminy odzwierciedla wyniki operacyjne gminy Brwinów, jej wysoką zdolność do finansowania inwestycji ze środków własnych, dobrą sytuację płynnościową budżetu oraz relatywnie niski w stosunku do środków operacyjnych poziom obsługi zadłużenia. Rating bierze również pod uwagę poziom zadłużenia spółek gminnych. Polityka zadłużania jest realizowana w sposób bezpieczny i gwarantujący jego terminową spłatę w następnych okresach. Chociaż gmina zrealizowała w ostatnich 5 latach zadania inwestycyjne na kwotę ponad 161 mln zł, to poziom długu wzrósł od początku tego okresu jedynie o 20,1 mln zł.

–  Gmina posiada stabilne podstawy budżetowe – oceniają analitycy INC Rating.

Przeprowadzenie analizy scoringowej było nagrodą, jaką gmina Brwinów uzyskała w ramach konkursu Gmina Fair Play. – Nagroda była dla mnie dużym zaskoczeniem, bowiem wygraliśmy w gronie samorządów o uznanej pozycji, wśród których były m.in. Błonie, Lesznowola i Mszczonów – mówił burmistrz Arkadiusz Kosiński.

Wyniki ratingu dały jeszcze więcej powodów do zadowolenia, gdyż ocena AA- świadczy o bardzo niskim poziomie ryzyka. Brwinów zyskał tym samym wyższą ocenę niż samorządy, które od lat cieszą się uznaniem jako liderzy – Grodzisk Mazowiecki (A+) i Gdynia (A-).