Gmina Brwinów została wyróżniona w VI edycji konkursu Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego „Gmina przyjazna rowerzystom”.

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, w ramach promocji turystyki rowerowej, od 2012 r. organizuje ogólnopolski konkurs "Gmina przyjazna rowerzystom". Tegoroczne certyfikaty zostały wręczone 21 września 2017 r. podczas Międzynarodowych Targów Rowerowych Bike-Expo w Kielcach. Wyróżnienie odebrał zastępca burmistrza Sławomir Walendowski.

Na terenie gminy Brwinów jest blisko 15 km dróg rowerowych, których liczba od wielu lat sukcesywnie się powiększa. Infrastruktura w dużej mierze powstaje też przy okazji przebudowy dróg. Wówczas ogłaszany jest przetarg na kompleksową realizację robót i powstaje ścieżka rowerowa lub ciąg pieszo-rowerowy, a także nowa nawierzchnia drogi, oświetlenie, zostają przebudowane skrzyżowania, zjazdy, odwodnienie. Bezpieczne połączenia sprawiają, że rodziny z małymi dziećmi czy osoby starsze chętniej korzystają z nowych dróg rowerowych. Można zaobserwować zwiększenie liczby osób, które maja alternatywę dla wcześniejszej, niebezpiecznej trasy, gdzie przy dużym natężeniu ruchu poruszanie się po niej było ryzykowne.

Dzięki środkom z UE w latach 2017-2018 zostanie wybudowane/przebudowane 5,5 km dróg rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Powstała dokumentacja projektowo-kosztorysowa tras rowerowych na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów w ramach wspólnego projektu gminy Brwinów, Podkowy Leśnej i Milanówka. Łączna długość projektowanych tras to ponad 10 km. Wraz z istniejącymi już trasami stworzą spójną sieć umożliwiającą poruszanie się na obszarze PTO.