Mieszkańcy kilku ulic w Owczarni mogą się przyłączać do kanalizacji sanitarnej. Gmina Brwinów kończy też kolejny etap tej inwestycji. 

Pierwszy etap budowy kanalizacji sanitarnej w Owczarni z odgałęzieniami w granicach pasów drogowych został zrealizowany na początku 2017 r. w ulicach: Letniskowa z ulicami przyległymi (dz. 6, 15/9), Gołębia, Leśna, Milanowiecka, Piastowska, Jagiellońska, Słoneczna (część od ul. Milanowieckiej), Mieszka I (dz. 465 – część przy ul. Milanowieckiej). Łącznie w 2015 i 2016 roku wybudowano 3 406,50 m kanałów grawitacyjnych z odgałęzieniami, 1 653,82 m kanałów tłocznych oraz 4 przepompownie ścieków.

Na budowę tej sieci gmina Brwinów uzyskała preferencyjną pożyczkę z WFOŚiGW w kwocie ponad 1 mln zł, która po uzyskaniu założonego efektu ekologicznego przedłużonego do 30 listopada 2017 r. może zostać częściowo umorzona. Dzięki temu możliwe będą dalsze inwestycje.

Osoby, które chcą przyłączyć swoją nieruchomość do sieci kanalizacyjnej, powinny kontaktować się z Brwinowskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji, które zarządza siecią wodno-kanalizacyjną na terenie gminy Brwinów. Uzgodnienie projektu jest bezpłatne, natomiast koszty przyłączenia do sieci (budowę przyłączy) ponosi właściciel nieruchomości. Po wybudowaniu przyłącza konieczne jest podpisanie umowy z Brwinowskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji na odprowadzanie ścieków. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie BPWiK przy ul. Wilsona 46 w Brwinowie, na stronie internetowej www.bpwik.pl oraz pod nr tel. 22 729 01 63.

Zbliża się do końca budowa kanalizacji sanitarnej w Owczarni z odgałęzieniami w granicach pasów drogowych wraz z zaprojektowaniem i budową brakujących odgałęzień w następujących ulicach: Żółwińska (na odc. od ul. Grodziskiej do ul. Kazimierzowskiej), Wazów, na dz. 166/8, na dz.125/8, dz.127/8 (drogi od ul. Żółwińskiej), Łokietka,  Mieszka I, Chrobrego, Jagiellonki, Jadwigi, Kingi, Bony oraz w drogach wewnętrznych od ul. Bony na  dz. 522/25 i dz. 522/15. Termin zakończenia tych prac, zgodnie z zawartą z wykonawcą umową to 16 października 2017 r.. Możliwość przyłączania mieszkańców do tego etapu nastąpi najprawdopodobniej na początku 2018 roku.

Trwa postępowanie przetargowe na budowę kolejnego etapu, który będzie realizowany w latach 2017-2018 i obejmie budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-pompowej wraz z odgałęzieniami kanalizacyjnymi w granicach pasów drogowych oraz zaprojektowanie i budowę brakujących odgałęzień w ul. Żółwińskiej (od ul. Kazimierzowskiej do granicy z Żółwinem), ul. Konwaliowej, Lawendowej, ulicach bocznych od ul. Żółwińskiej na dz. nr ew. 135, 191.

MAPA KANALIZACJI